การใช้งานเว็บไซต์ e-Ordering องค์การเภสัชกรรม แสดงว่าท่านได้ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ตกลง